UAB Nordlinkas
Tavo patikimas partneris  


INCOTERMS

1963 m. Tarptautiniai prekybos rūmai (angl. International Chamberof Commerce, ICC) siekdami supaprastinti tarptautiniu mastu sudaromus verslo sandėrius, nutarė įvesti bendras sutarčių sudarymo taisykles – INCOTERMS. Naujausias INCOTERMS taisyklių atnaujinimas sudarytas 2000 m. ir vadinamas INCOTERMS 2000. Šios taisyklės leidžia supaprastinti pristatymo sąlygas. Visos INCOTERMS 2000 pristatymo sąlygos yra suskirstytos į keturias pagrindines grupes:

E grupė – Išvykimas ( EXW ),

F grupė – Pirkėjas apmoka pagrindinį transportavimą (FCA , FAS , FOB ),

C grupė – Pardavėjas apmoka pagrindinį transportavimą ( CFR , CIF , CPT , CIP ),

D grupė – Atvykimas ( DAF, DES, DEQ, DDU , DDP ).

Kiekvienos grupės atskiros sąlygos yra trijų raidžių trumpinys, po kurio eina vietovardis (uostas, terminalas, gamykla ir pan.). Pateikiame Jums trumpą kiekvienos grupės pristatymo sąlygų apibūdinimą.

E grupė:

EXW – Ex Works (Iš įmonės). Šis terminas, kartu su vietovardžiu (įmonės-siuntėjos pavadinimu) reiškia, jog sutartyje numatytu laiku, sąlygose numatytos įmonės teritorijoje pardavėjas pateikia tinkamai supakuotą produkciją pakrovimui. Esant šioms sąlygoms, jei sutartyje nenumatyta kitaip, pirkėjas privalo pasirūpinti krovinio pakrovimu, eksporto dokumentų tvarkymu, transportavimu bei draudimu.

F grupė:

FCA – Freecarrier (Laisvas vežėjas). Pardavėjas, sutartyje nurodytu laiku ir vietoje perduoda produkciją pirkėjo nurodytam vežėjui. Šiomis sąlygomis pardavėjas yra atsakingas už muitinės leidimus eksportuoti krovinį, o jei krovinys perduodamas vežti eksportuotojo teritorijoje, pastarasis privalo užtikrinti prekių pakrovimą į transporto priemonę.

FAS – Freealongsideship (Laisvas prie laivo). Prekių pardavėjas pasirūpina eksporto dokumentais bei prekių pristatymu į nurodytą uostą. FAS sąlygos galioja tik jūrų ir upių transportui. Skirtingai nei FCA sąlygomis, šiuo atveju pardavėjas privalo ne tik gauti muitinės leidimą eksportuoti produkciją, tačiau privalo pasirūpinti visais eksporto formalumais.

FOB – Freeonboard (Laisvas ant denio). Eksportuotojas prisiima visą riziką bei išlaidas savo šalyje iki to momento, kol produkcija pasiekia laivo denį. Nors oficialiai FOB sąlygos taikomos tik vandens transportui, praktikoje jos naudojamos ir oro bei žemės transporte, kuomet eksportuotojas atsakingas už visą krovinį iki to momento, kol jis pasiekia vilkiko grindis ar lėktuvo krovinių skyrių. Nuo to momento finansinė atsakomybė bei rizika pereina ant pirkėjo pečių.

C grupė:

CFR – Costandfreight (Kaina ir frachtas). Už krovinio transportavimą iki sąlygose nurodyto uosto, bei su tuo susijusiomis išlaidomis rūpinasi prekių pardavėjas. Nuo momento, kuomet krovinys pradedamas krauti per laivo bortą išsiuntimo uoste, visa rizika bei išlaidos tenka pirkėjui. Šios sąlygos taikomos krovinius gabenant vandens transportu.

CIF – Cost, InsuranceandFreight (Kaina, draudimas ir frachtas). Šis terminas yra analogiškas CFR sąlygoms, tačiau prekių pardavėjas papildomai privalo (!!!) apdrausti krovinį (draudimo sumą pasirenka siuntėjas savo nuožiūra). Šios sąlygos taikomos krovinius gabenant vandens transportu.

CPT – Carriagepaid to (Frachtas apmokėtas iki). Prekių siuntėjas pasirūpina visomis išlaidomis, dokumentais bei prisiima riziką už krovinį iki to momento, kol krovinys pasiekia sąlygose nurodytą paskirties vietą.

CIP – Carriage, Insurancepaid to (Frachtas ir draudimas apmokėtas iki). Šios sąlygos yra identiškos CPT sąlygoms, tačiau prekių pardavėjas privalo (!!!) papildomai apdrausti krovinį (draudimo sumą pasirenka siuntėjas savo nuožiūra).

D grupė:

DAF – Delivered at Frontier (Pristatyta iki sienos). Eksportuotojas, gavęs muitinės leidimus prekių išvežimui, pristato prekes savo sąskaita iki sąlygose nurodyto pasienio punkto. Šiuo atveju labai svarbu apibrėžti maksimaliai tikslų pristatymo punktą, kad nekiltų problemų atliekant muitinės formalumus (už juos atsakingas prekių pirkėjas). Šios sąlygos dažniausiai naudojamos krovinius gabenant geležinkelių ir žemės transportu.

DES – DeliveredexShip (Pristatyta laive). Prekės eksportuotojo sąskaita laivu pristatomos iki uosto krantinės bei perduodamos pirkėjui laivo denyje. Šios sąlygos taikomos krovinius gabenant vandens transportu.

DEQ – DeliveredexQuay (Pristatyta krantinėje). Prekės eksportuotojo sąskaita laivu pristatomos iki uosto krantinės, bei perduodamos pirkėjui iškrautos iš laivo. Šios sąlygos taikomos  krovinius gabenant vandens transportui.

DDU – Delivered, dutyunpaid (Pristatyta, muitas nesumokėtas). Eksportuotojas savo sąskaita pristato prekes į nurodytą vietą, tačiau įvežimo šalies muitinės formalumai bei galimos papildomos išlaidos dėl šių formalumų tenka pirkėjui.

DDP – Delivered, dutypaid (Pristatyta, muitas sumokėtas). Siuntėjas prisiima visą riziką bei išlaidas, įskaitant ir gavėjo šalies nustatytas rinkliavas bei muitus. Prekės pristatomos į pirkėjo nurodytą punktą.

BFD Group specialistai ragina atkreipti dėmesį į tai, jog mažiau žinomose Tolimųjų bei Artimųjų Rytų, Afrikos, Pietų Amerikos rinkose, eksportuotojai/importuotojai turi daugiau galimybių pasirinkti optimalius sprendimus, gauti reikiamus leidimus bei dokumentus, todėl prieš pradėdami bendradarbiavimą su egzotiškų šalių partneriais, mes rekomenduojame, pasikonsultuoti su mūsų komanda dėl galimų kliūčių bei netikėtų transportavimo išlaidų.